KURULLAR
RADER YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Dr. Ömer Kuru

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Ayhan Bilgici

SEKRETER
Dr. Gamze Alaylı

ÜYELER
Dr. Yeşim Akyol
Dr. Yasemin Ulus

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Dr. Ömer Kuru

Bilimsel Sekretarya
Dr. Yeşim Akyol
Dr. Sevgi Atar