BİLİMSEL PROGRAM24 Eylül 2020, Perşembe

14:30 - 14:45 Açılış Konuşması
Dr. Ömer Kuru
RADER Başkanı
14:45 - 16:00 Otoinflamatuar Hastalıklarda Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları : Dr. Nurdan Paker, Dr. Remzi Çevik

Güncel EULAR Kılavuzu Işığında Ailesel Akdeniz Ateşinin Yönetimi
Dr. Yüksel Ersoy

Polimiyaljia Romatika: BSR Tedavi Önerileri ve ACR/EULAR Klasifikasyon Kriterleri
Dr. Ali Erhan Özdemirel
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:15 UYDU SEMPOZYUMU
17:15 - 18:00 Akılcı İlaç Oturumu
Dr. Esma Demirhan

25 Eylül 2020, Cuma

08:30 - 10:00 Psöriatik Artritte Tanı ve Tedavi Güncellemesi
Oturum Başkanları : Dr. Kemal Nas, Dr. Ayhan Bilgici

Psoriazisten Psöriatik Artrite Geçiş Önlenebilir mi?
Dr. Bilal Sula

PsA’da Sınıflama Kriterleri ve Tedavi Önerileri
Dr. Nurçe Yavuz

PsA’nın Tedavisi nde Güncel Gelişmeler
Dr. Aylin Rezvani
10:00 - 10:45 Psoriatik Artrit'in 5 Bulgusunda HUMIRA'nın Etkililiği
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ömer Kuru
Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan Sezer
10:45 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:30 Spondiartritlere Eşlik Eden Bulgulara Multi-displiner Yaklaşım
Oturum Başkanları : Dr. Selda Sarıkaya, Dr. Ömer Kuru

SpA’ya Eşlik Eden IBH’nın Gastroenterolog Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Dr. Koray Koçhan

Oftalmoloji Bakış Açısıyla SpA’ya Eşlik Eden Üveitin Değerlendirilmesi
Dr. Hande Çeliker Ataberk

İleri Evre SpA’nın Yönetimi: Total Spinal Ankilozlu Hastalarda Cerrahi Yaklaşım
Dr. Alihan Derincek
12:30 - 13:45 Öğle Yemeği
13:45 - 14:45 Gebelik ve Laktasyonda Hastalık Yönetimi
Oturum Başkanları : Dr. Ayşenur Bardak, Dr. Dilek Durmuş

Gebelik ve Laktasyonda DMARD ve NSAİİ Kullanımı
Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

Gebelik ve Laktasyonda Biyolojik Ajanların Kullanımı
Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu

Romatizmal Hastalıklarda Aşılama
Dr. Ebru Aytekin
14:45 - 15:30 Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşam Verileri ile 9.5 Yılda Tofasitinib
Konuşmacılar:
Dr. Ömer Kuru, Dr. Ayhan Bilgici
15:30 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:15 Romatoid Artritin Tanı ve Tedavisi
Oturum Başkanları : Dr. Hidayet Sarı, Dr. Figen Yılmaz

Romatoid Artrittin Etyopatogenezi
Dr. Zafer Günendi

Romatoid Artritte Optimum Metotreksat Dozu Ne Olmalı: Oral veya Subkutan Uygulama Etkinlikte Fark Yaratır mı?
Dr. Lale Altan

Romatoid Artrit Tedavisinde TNF İnhibitörleri
Dr. Banu Sarıfakıoğlu

Romatoid Artritte Anti-TNF Dışı Biolojik Tedaviler
Dr. Derya Buğdaycı
17:15 - 18:00 Poster Oturumu
Oturum Başkanı : Dr. Tuğba Aydın

26 Eylül 2020, Cumartesi

08:30 - 09:45 Spondiloartritler Etyolojisi
Oturum Başkanları : Dr. Banu Kuran, Dr. Yasemin Ulus

Güncel Tanı ve Sınıflama Kriterleri Işığında Aksiyal ve Periferik Spondiloartrit
Dr. Akın Erdal

Bel Ağrısının Ayırıcı Tanısı: İnflamatuar Bel Ağrısı ile Mekanik Bel Ağtısının Ayrımında Temel Yaklaşımlar
Dr. Ayşegül Ketenci

Aksiyal SPA’da Yeni Tedavi Yolakları: Remisyon Mümkün mü?
Dr. Ayhan Kamanlı
09:45 - 10:30 Klinik Düzeyde Hastalık Kontrolü: AksSpA Tedavisinde Önemli Noktalar
Oturum Başkanı :
Dr. Ömer Kuru

Non-radyografik AksSpA Hastalarında Biyolojik Tedavi Seçimini Etkileyen Faktörler
Konuşmacı : Dr. Selda Sarıkaya

Non-radyografik AksSpA’dan Radyografik AksSpA’ya Progresyon
Konuşmacı : Dr. Remzi Çevik
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:15 Çocukluk Çağı Romatolojik Hastalıkların Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları : Dr. Canan Çelik, Dr. Kadriye Öneş

Juvenil İdyopatik Artritin Tanı ve Tedavisi
Dr. Elif Çelikel

Çocuklarda Dirençli FMF Hastalarında Tedavi
Dr. Özge Altuğ Gücenmez

Jüvenil İdyopatik Artritte Çocukluktan Erişkine Geçişin Yönetimi
Dr. Deniz Gezgin Yıldırım
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Noninflamatuvar Romatizmal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Dr. Merih Sarıdoğan, Dr. Dilşad Sindel

Osteoporozuz Yönetiminde Güncel Sınıflama Kriterleri ve Tedavi
Dr. Alp Çetin

İlaca Bağlı Gelişen Osteoporozun Yönetimi
Dr. Simin Hepgüler

Fibromiyaljinin Yönetimi: Ağrısız Bir Hayat Mümkün mü?
Dr. Meltem Vural
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU
15:15 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 17:00 Romatizmal Hastalıklara Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanları : Dr. Fatma Nur Kesiktaş, Dr. İbrahim Tekeoğlu

Romatizmal Hastalıklarda Birlikte Görülen Hepatolojik İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
Dr. Selim Aydemir

Romatizmal Hastalıklarda Nefrolojik Tutulumun Yönetimi
Dr. Yunus Erdem

Hiperürisemi ve Gut Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Dr. Tufan Tükek
17:00 - 18:00

Poster Oturumu
Oturum Başkanı :
Dr. Sevgi Atar

27 Eylül 2020, Pazar

08:30 - 15:00 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Girişimsel USG Kursu
Eğitmenler :
Dr. Salih Pay, Dr. Kenan Akgün, Dr. Hakan Erdem
15:00 - 15:15 Kapanış